Декларация за поверителност – www.led-bulgaria.eu

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – LED-BULGARIA.EU® ПЛОВДИВ

 

В LED-BULGARIA.EU® – Онлайн магазин, управляван от „ГИД ГРУП“ ЕООД – ние се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност и да подкрепим една обща политика на откритост за това как ние събираме, използваме и разкриваме Вашата лична информация.

Целта на тази декларация за поверителност е да Ви информира за практиките на LED-BULGARIA.EU®, отнасящи се до събирането, използването и разкриването на лична информация, която може да бъде предоставена чрез достъпа или използването на нашите сайтове или онлайн услуги и свързаните с тях продукти. Осъществявайки поръчка/и в нашия уебсайт или онлайн магазин и използвайки съответните продукти и услуги, или посещавайки нашия сайт, Вие се съгласявате Вашата лична информация да бъде събрана, използвана и разкривана в съответствие с определените по-долу правила и условия.

Тази декларация за поверителност  обяснява как можете да се свържете с нас ако имате въпрос както и ако искате да направите промяна или изтриване на всички лични данни, които LED-BULGARIA.EU® може да има за Вас. Ние силно препоръчваме да отделите време да прочетете  декларацията за поверителност.

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, “лична информация” означава информация за отделен индивид.

Каква лична информация събираме:

Личната информация може да включва най-малко някои от следните:

 • Контактна информация (като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер);
 • Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране (като номер на кредитна карта / дата на изтичане и кредитна история);

Как използваме Вашата лична информация:

Ние използваме вашата лична информация за:

 • Поръчка и потвърждение на поръчка;
 • Предоставяне на персонализирана интерактивна комуникация;
 • Предоставяне на своевременни и достоверни услуги;
 • Всичко необходими, свързано с администрирането на тези услуги;
 • Изследване, разработване, управление, опазване и подобряване на тези услуги;
 • Съветване за нови продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас;
 • Разработване и поддържане на нашите отношения с Вас и общуването с Вас;
 • Вашето таксуване за използване на нашите продукти и услуги;
 • Събиране на неизплатени дългове;
 • Подпомогне разследването при нарушение на правните норми по отношение на извънредна ситуация, която застрашава живота, здравето или сигурността на индивида.
 • Личните данни, взети от резервация или престой в хотела, могат да бъдат споделени с LED-BULGARIA.EU®

Кога разкриваме лична информация:

Освен с изрично Ваше съгласие ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или отдаване под наем Вашата лична информация с други хора.

LED-BULGARIA.EU® си запазва правото да разкрива лична информация на трети страни ако даден закон, наредба, заповед за обиск, призовка или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим.

LED-BULGARIA.EU® също така си запазва правото да разкрива и / или прехвърля лични данни към трета страна в случай на планирана или извършена покупка, продажба (включително по ликвидация, реализация, възбрана или отнемане), лизинг, сливане или който и да е друг вид придобиване, продажба, трансфер, пренасяне или финансиране на всички или на част от активи или дялове на LED-BULGARIA.EU®, за да може да продължите да получавате същите продукти и услуги от трети лица.

Знание и съгласие

Ние събираме лична информация за Вас, единствено когато доброволно сте ни я предоставили. Обикновено искаме съгласие за използването или разкриването на Вашата лична информация в момента на нейното събиране. При определени обстоятелства може да се търси съгласие след като информацията е събрана, но преди реално тя да се използва (например, когато желаем да използваме информацията за цел, която предварително не е могла да бъде идентифицирана).

Видът на молбата за Вашето съгласие, което бихме изисквали до голяма степен ще зависи от чувствителността на личната информация . Вие може да  оттеглите по всяко време съгласието си, предмет на правни или договорни ограничения, но в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си, моля свържете се с нас на sales@ledbulgaria.eu.  Ние ще ви информираме за процедурите при оттегляне на съгласието.

Ние заявяваме, че няма да изискваме съгласие от Вас като условие за предоставянето на даден продукт или услуга, както и да изискваме съгласие за събиране, използване или разкриване на информация отвъд законовите норми.

 

Използване и разкриване на информация за маркетингови цели

Ако не сте се отказали от получаването на маркетингови материали, ние може да използваме (но без да разкриваме) вашата лична информация, за да промотираме и маркетираме допълнителни стоки, услуги и/или  специални оферти от нас или нашите бизнес партньори. Ако сте предоставили съгласието си на нас за това, то ние също може да разкриваме вашата лична информация (включително име, адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща) на тези партньори, така че те могат да Ви изпратят рекламни материали директно.

Можете да изберете да не се съгласите да използваме или разкриваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг, като посочите предпочитанията си, свързвайки се с нас, както е описано по-долу (виж “Контакт с нас”).

 

Бисквитки

Нашите клиенти трябва да са наясно, че информация и данни могат да бъдат автоматично събрани чрез стандартната операция от нашите интернет сървъри и чрез използването на “бисквитки”. Събраната по такива начини информация не е лична информация.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се използват за улесняване на постоянния достъп на потребителя. „Бисквитките“ не са програми, които да утежняват системата и или да предизвикват щети. Като цяло, „бисквитките“ работят чрез присвояване на уникален номер на всеки клиент, без  значение мястото за възлагане. Ако не искате информация, събрана чрез използване на бисквитки, проста процедура в повечето браузъри позволява на клиента да откаже или да приеме функцията „ бисквитки“.

Как защитаваме вашите лични данни

Ние полагаме всички търговски усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана по електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители или представители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

Връзки към сайтове на трети страни

Сайтът може да предложи връзки с други уеб сайтове на трети лица. Трябва да сте наясно, че операторите на свързани сайтове също могат да събират личните Ви данни (включително информация, получена чрез използване на „бисквитки“), когато се свържете към интернет страниците им. Ние не сме отговорни за това как тези трети страни събират, използват или разкриват Вашата лична информация, така че е важно да се запознаете с техните декларации за поверителност  преди да им предоставите личната си информация.

Запазване и съхранение на лична информация

Ние пазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълни целта или целите, за която я събираме. Съобразно с приложимите закони, Вие давате своето съгласие за тези цели и съгласието Ви остава в сила и след прекратяване на отношенията ни с Вас.

Промени в тази Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време без предупреждение. В сила е само публикуваната в този сайт Декларация за поверителност.

Коригиране или актуализирането на данните

Можете да ни помогнете да поддържаме точността на Вашата лична информация като ни уведомявате за всякакви промени в нея. Може да се свържете с нас по всеки един от следните начини и да поискате достъп или коригиране/актуализация на Вашата лична информация:

E-mail: sales@ledbulgaria.eu

Телефон: + 359 878 66 11 53

 

Връзка с нас

В случай, че имате въпроси относно тази Декларация за поверителност или ако имате причина да смятате, че ние не сме се придържали към нея, можете да се свържете с нас на адрес:

Телефон:  + 359 878 66 11 53

E-mail: sales@ledbulgaria.eu

24/7 ПОМОЩ! ПОРЪЧАЙ СЕГА
error: Съдържанието е защитено !!